Jelentés

A dia lapozásához kattintson a kép jobb oldalára, vagy használja a dia alján szereplő navigációs pöttyöket!

KUTATÁSI JELENTÉS

a demencia és a demenciagondozás aktuális helyzetéről Kecskeméten

2020 október

Hogyan élhetnek a demencia szindrómával élők biztonságban, saját otthonukban?

1. A felmérés célja

1. A felmérés célja

 

 • Áttekintést kapni a demenciával élők számának jelenlegi és jövőbeni alakulásáról
 • Mélyebb betekintést nyerni a demenciával élők, hozzátartozóik élethelyzetébe
 • Megismerni a diagnózisalkotás folyamatát és a kapcsolódó egészségügyi szolgáltatásokat
 • Átfogó képet kialakítani a szociális szakdolgozók felkészültségéről a demencia gondozás területén
 • Megismerni a helyi közösség viszonyulását a demenciával élőkhöz
 • Információkat szerezni a társadalmi szervezetek által nyújtott támogatásokról
 • Felmérni az érintettek hozzáállását a digitális jóléti technológiák használatához

2. Idősödés és demencia Kecskeméten a számadatok tükrében

Idősödés és demencia Kecskeméten a számadatok tükrében 1.

 

 • A népesség idősödik, a 65 éven felüliek aránya alig tíz év alatt 20 %-kal nőtt Kecskeméten.
 • Jelenleg majd minden ötödik lakos 65 éven felüli.
 • Minél idősebb korosztályt vizsgálunk annál magasabb a nők aránya (a férfiak átlagban alacsonyabb életkort élnek).
 • A nők bár tovább élnek, de többségük rossz egészségi állapotban van (pl. demencia).

Idősödés és demencia Kecskeméten a számadatok tükrében 2.

 

 •  A demenciával élők pontos száma, fajtái és súlyossági foka nem ismert Kecskeméten, becslésekre hagyatkozhatunk.
 • Becslések szerint 2010-ben 1145 fő volt a demenciával élők száma, 2019-ben ez a szám 1432 főre emelkedett.
 • Az emelkedés mértéke jelentős 18%, alig egy évtized alatt.

Idősödés és demencia Kecskeméten a számadatok tükrében 2.

 

 • További esetszám emelkedésre kell készülnünk.
 • Nehezíti a helyzetet, hogy nem ismerjük a rejtőzködő betegek számát.
 • A demens betegek napi gondozásában és ápolásában, hivatásos gondozóként, ápolóként, hozzátartozóként, vagy esetleg szomszédként, barátként több mint 7000 ember vesz részt Kecskeméten.

3. Demenciával élni Kecskeméten

3. Demenciával élni Kecskeméten

 A demenciával élők életkörülményeit és a megfelelő támogatásuk biztosítási lehetőségeit az alábbi négy területeken vizsgáltuk:

 1. Diagnózis és az azt követően elérhető támogatások.
 2. Intézményesített szociális ellátások demenciával élők számára.
 3. A gondozó családok helyzete és a társadalmi szervezetek szerepe a gondozás támogatásában.
 4. A lakosság viszonyulása a demenciához és a megelőzés lehetőségéhez.

3.1 Diagnózis és kezdeti támogatás

Konklúziók

 • Nincsenek elérhető kimutatások a diagnosztizált esetek számáról, a demencia formáiról és súlyosságáról Kecskeméten.
 • A háziorvosok gyakorlata nagyon eltérő, lehetőségeik szűkösek a nagy esetszám és kevés betegre jutó idő miatt. A diagnózist követően a demenciával élők és hozzátartozóik magukra maradnak.
 • Az érintettek informálatlanok és tanácstalanok.

3.2 Szociális ellátások helyzete

Konklúziók

 • Az ellátási kapacitások korlátozottak (hiányzó ellátási formák, a férőhelyek és az elszámolható gondozási órák száma elégtelen);
 • Kevés a demencia gondozás területén speciálisan képzett és tapasztalt házigondozó;
 • A szociális és egészségügyi ellátórendszer nem nyújt közvetlen személyreszabott szolgáltatásokat a demenciával élők számára (uniformizált ellátások);
 • A gondozók számára nehézséget okoz az enyhe fokú demencia felismerése, nincs kialakult eljárásrend a diagnózis kezdeményezésére;
 • Hiányoznak a gondozást támogató digitális jóléti eszközök és azok használatának ismerete;

3.3 A családok helyzete és a társadalmi szervezetek szerepe

Konklúziók

 • A demenciával élők és hozzátartozóik magukra hagyatottan küzdenek, elszigetelődnek;
 • A szociális és egészségügy szolgáltatások elégtelensége és diszfunkciói miatt a hozzátartozóra többszörös teher hárul a gondozásban;
 • A demenciával élők és családjaik helyzetükből adódóan nem képesek artikulálni és képviselni igényeiket;
 • A társadalmi szervezetek nem ismerik a demenciával élők és a gondozó családok szükségleteit és igényeit, nincsenek tisztában azzal miként és hogyan segíthetnének.

3.4 A lakosság viszonyulása a demenciához, a megelőzés lehetőségéhez

Konklúziók

 • A lakosság jelentős része tájékozatlan a demenciával és annak következményeivel
 • Ebből kifolyólag megbélyegző, elutasító az érintettetekkel szemben
 • A megbélyegzés szégyenérzethez és titkolózáshoz vezet, a betegek egy része rejtőzködik
 • Az emberek nincsenek tisztában azzal sem, hogy a demencia egyes típusai megelőzhetők, illetve megjelenése késleltethető egészséges aktív életmóddal.

4. A fenti rendszerszintű és országosan is tapasztalt problémák helyi megoldása érdekében hozta létre Kecskemét városa a KECSKEMÉT Demencia Akcióprogramot!

Felmérést készítette a Modus Alapítvány

 

2020. október

www.modus.hu

 

Segítségre van szüksége?

Keressen bennünket!

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Elsőként értesülhet minden aktualitásunkról, hírünkről,
a Kecskemét Demencia Akcióprogrammal kapcsolatban!