Hírek / Aktualitások

A BIZTONSÁG SZÜKSÉGLETE

A BIZTONSÁG SZÜKSÉGLETE

A BIZTONSÁG SZÜKSÉGLETE – Kinek mit jelent a biztonság és miként hat a biztonság érzésére a memóriazavar? A memória tanácsadók az egyéni biztonság megteremtéséhez is tudnak támogató tanácsokkal...

bővebben

Kecskemét demencia akcióprogram 2020-22.

Kedves Látogató!

Szeretettel ajánlom figyelmébe a „Kecskemét Demencia Akcióprogram” honlapját!

Ez a honlap elsősorban azoknak a kecskeméti lakosoknak szól, akik demenciával élnek, vagy demenciával élő személyt ápolnak és gondoznak a mindennapokban. Szélesebb körben mindenkinek ajánlom, aki különböző okból érdeklődik a demencia, valamint Kecskemét városában elérhető szolgáltatások iránt.

Ismerje meg honlapunkat, kövessen bennünket a Facebookon, segítő hozzáállásával és önkéntes munkájával legyen Ön is a demensbarát Kecskemét kezdeményezésünk támogatója!

Dr. Pataki Mariann

intézményvezető

Alzheimer-kór és egyéb demenciák

Rövid és közérthető információk a demenciáról és annak leggyakoribb fajtájáról az Alzheimer-kórról.

Fontos tudni! Az Alzheimer-kór és egyéb demenciák időbeni diagnózisa után a beteg még hosszú évekig élhet kielégítő életet főként, ha biztosított számára a megfelelő támogatás és a megszokott, ismert környezet! Ehhez nyújtunk segítséget!

Helyzetfelmérés a demenciáról Kecskeméten

Jelentés a demencia és a demenciagondozás aktuális helyzetéről Kecskeméten.

A kutatási program célja az volt, hogy mélyebb betekintést nyerjünk a demenciával élők helyzetébe. Megvizsgáltuk, hogyan élhetnek a demencia szindrómával élők biztonságban, saját otthonukban. A kutatás tapasztalatai alapján készült jelentés alapozta meg a Kecskemét Demencia Akcióprogram megvalósítását.

KECSKEMÉT DEMENCIA AKCIÓPROGRAM  – 2020-22.

„Mindannyian többek vagyunk, mint az emlékezetünk! Továbbra is képesek leszünk felfogni a szeretetet és az örömet!”

/Lisa Genova agykutató, író/

Kecskemét demensbarát törekvése, hogy befogadóbb közösséget és élhetőbb környezetet teremtsen a demencia szindrómával élők, családtagjaik és Kecskemét valamennyi lakosa számára!

Tájékoztatás, információnyújtás

Prevenció, szűrés

Demenciával való élet támogatása

Szociális szakemberek képzése

Hozzátartozók, önkéntesek felkészítése

Érzékenyítés, helyi segítő közösség építése

Diagnózis

A tájékozatlanság gátolja a betegség időbeni azonosítását. A diagnózis késői, hiányzik az azt követő támogatás.

Ellátórendszer

Az ellátórendszer kapacitásai elégtelenek, a szolgáltatások hiányosak, nem személyre szabottak.

Családok

A betegek és gondozó családjaik elszigetelődnek, gondozásban magukra maradnak, lelki- és testi egészségük, anyagi helyzetük romlik.

Lakosság

A lakosság tájékozatlansága miatt elutasító, megbélyegző. Nem ismerik a betegség megjelenése késleltetésének lehetőségeit életvitelük alakításában.

Programismertető

Kecskemét Város kiemelt célként fogalmazza meg az otthoni gondozás, a biztonságos és minőségi élet feltételeinek megteremtését, hogy a demenciával élő emberek a lehető leghosszabb ideig otthonukban tudjanak maradni.

Kecskemét kinyilvánítottan a demenciával élő lakosait befogadó közösséggé és demensbarát környezetet kialakító várossá kíván lenni.

Helyi szükségletek és kihívások

A demencia szindróma az agyfunkciók elsorvadásával járó kórképek gyűjtőfogalma, nincsenek elérhető kimutatások sem a diagnózissal nem rendelkező, sem a diagnosztizált betegek számáról. Kecskeméten a nemzetközi és országos adatokból lehet következtetni, hogy körülbelül 1400 lakos szenvedhet a demencia valamilyen típusában és további körülbelül 7000 polgár működhet közre a demens betegek napi gondozásában és ápolásában hivatásos gondozóként, ápolóként, hozzátartozóként, vagy esetleg szomszédként, barátként. A helyi szükségletek és kihívások nagyban megegyeznek az országban tapasztalható helyzettel.

 • Kevesen és jellemzően nagyon késői szakaszban jutnak el a diagnózisig, a betegek és családjaik magukra maradnak a diagnózisból következő életvezetési és gondozási stratégiák kialakításában.
 • A szociális és egészségügyi szolgáltatások kapacitásai és felkészültsége nem elegendő a demenciával kapcsolatos szakmai feladatok ellátásához, a hozzátartozók elszigetelődnek és magukra maradnak az igen embert próbáló és sajátos gondozási ismereteket igénylő feladatokkal, lelki- és testi egészségük és anyagi helyzetük megromlik.
 • A lakosság nem ismeri a betegséget, ha tüneteivel találkoznak megbélyegzően és diszkriminatívan viselkednek.

A program várt eredményei
 • Nő az időben felderített és diagnosztizált betegek száma, pontosabb kép áll össze a demenciával érintettek köréről, a betegség típusainak előfordulásáról.
 • A 65 év feletti állampolgárok széles köre tájékozott a demenciával és állapotfelmérésük lehetőségével kapcsolatosan.
 • Minden diagnosztizált személy, illetve hozzátartozója tisztában van a diagnózis következményeivel és azzal, hogy milyen támogatást vehetnek igénybe a demenciával való tudatos együttélés megtervezéséhez.
 • Nem lesz olyan házigondozó az önkormányzati fenntartású szolgáltatásban, aki ne tudná a demencia tüneteit felismerni és a korai diagnózisalkotást kezdeményezni.
 • Hozzátartozói önsegítő csoportok működnek, befogadva és támogatva az újonnan diagnosztizált betegeket gondozókat.
 • A családok és a házi gondozásban közreműködő gondozók által alkalmazott digitális megoldások száma nő.

A Városi Demencia Akcióprogram kiemelt beavatkozásai

A demenciák egyes típusainak megjelenése tudatosan vezetett, aktív, egészséges életmóddal elkerülhető vagy késleltethető. Nemzetközi tapasztalatok igazolják, hogy az időben felismert és diagnosztizált betegek személyreszabott, körültekintő gondozással hosszú ideig önállóan képesek otthonukban jó minőségben élni.

 • Diagnosztikus eljárások fejlesztése, diagnózist követő személyreszabott tájékoztatás és kezdeti támogatás biztosítása.
 • Demencia koordináció kiépítése és biztosítása a betegek szükségleteihez illeszkedő támogatások és gondozás kialakításához, az egészségügyi-, szociális szolgáltatások és a családtagok és önkéntesek által nyújtott személyes segítség összehangolásához.
 • A szociális szolgáltatásokban közreműködők, a hozzátartozók és az önkéntesek felkészítése e-learning programok és képzési lehetőségek biztosításával.
 • Az ápolást és gondozást támogató digitális jóléti technológiák bemutatása és alkalmazása.
 • Általános lakossági figyelemfelhívó kampány és prevenciós célú programok kezdeményezése, a korai felismerés és diagnózis elősegítése.

Memória tanácsadó

Kecskeméten speciálisan felkészült szakemberek, ún. memória tanácsadók támogatják az egyéneket és a családokat a demenciával való életben, a mindennapi kihívások kezelésében.

A demencia koordináció célja, hogy az érintett személy minél tovább élhessen normalizált, vagyis a megszokotthoz minél közelebbi életet saját otthonában. Mindezt oly módon, hogy a szükséges egyénre szabott támogatást és gondozást időben és kellő színvonalon megkapja hozzátartozóitól vagy más gondozásba bevont szereplőtől.

A memória tanácsadó biztosítja a kellő ismereteket és információkat a témában, támogatja és mentorálja a családot a demenciával való élet során.
A memória tanácsadók egészségügyi vagy szociális diplomával rendelkeznek, ezen felül 2 éves speciális felkészítésen vesznek részt.

Személyes segítségnyújtás

Memória Pont Kecskemét

Úgy érzi, romlik a memóriája? Tüneteket észlel önmagán vagy hozzátartozóján? Szeretne többet tudni a témáról és bizonyosságot akar? Ez esetben keresse a memória tanácsadót!
A Memória Ponton felkészült szakemberek várják kapcsolatfelvétel és személyes konzultáció céljából. A témáról rövid olvasmányos anyagokat kaphat, tájékoztató filmet nézhet és csatlakozhat a hasonló problémákkal küzdő emberek csoportjaihoz.

Ginko Klub Kecskemét

A GINKO Klubok kis létszámú, családias hangulatú önsegítő csoportok, ahol azonos problémával küzdő emberek találkoznak rendszeres időközönként.

Csatlakozzon a városban működő, valamely szimpatikus önsegítő csoporthoz. A csoportban megismerkedhet hasonló helyzetben lévő emberekkel. Megosztott történeteikből sokat tanulhat a betegséggel való együttélésről, egyben érdemi támogatást is kaphat, ha megfogalmazza kérdéseit és igényeit.

Digitális közösség

Ginkonet Kecskemét oldal

A Ginkonet Kecskemét az Alzheimer-kórral és más demenciával élő kecskeméti lakosok, hozzátartozóik, valamint a téma iránt érdeklődők nyílt Facebook oldala.
Célja információnyújtás és tájékoztatás a demencia témakörében. Csatlakozhat mindenki, aki elkötelezett a Kecskeméten megvalósuló demensbarát, befogadó attitűd és társadalmi környezet alakításában!

Ginkonet Kecskemét csoport

A Ginkonet Kecskemét önkéntesen szerveződő, önsegítő jellegű zárt Facebook csoport, amely az Alzheimer-kórral és más demenciával élő kecskeméti lakosok, hozzátartozóik, valamint egészségügyi és szociális szakemberek részvételével alakul.

Ginkonet Demencia Tudástár

Minél többet tudunk a demencia szindrómáról, annál sikeresebben birkózunk meg a napi kihívásokkal! Itt könnyen, egyszerűen és közérthetően szerezhet alapvető információkat az Alzheimer-kórról és egyéb demenciákról.

Segítségre van szüksége?

Keressen bennünket!

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Elsőként értesülhet minden aktualitásunkról, hírünkről,
a Kecskemét Demencia Akcióprogrammal kapcsolatban!